Είσοδος...

Νέα της εκπαίδευσης...

 • No feeds found!

Αναζήτηση...

Ενδιαφέρουν...

 • No feeds found!

Πληροφορικής

Υποστήριξης Συστημάτων - Εφαρμογών και Δικτύων Υπολογιστών

Περιγραφή επαγγέλματος
Ο σπουδαστής της ειδικότητας αποκτά δεξιότητες που του επιτρέπουν να:

 • σχεδιάζει και να υλοποιεί εφαρμογές (πολυμέσα),
 • χρησιμοποιεί τα προγραμματιστικά εργαλεία του διαδικτύου,
 • υποστηρίζει τεχνικά τη λειτουργία ενός δικτύου υπολογιστών
 • οργανώσει ένα κέντρο πληροφορικής

Αντικείμενα εργαστηριακών μαθημάτων

 • Εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου

 • Διαδίκτυο

 • Προγραμματισμός σε Pascal και Visual Basic

 • Σχεδίαση ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων

 • Υλικό και συντήρηση υπολογιστών

 • Ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών

 • Δίκτυα

Επαγγελματικές προοπτικές

 • Τεχνική υποστήριξη υπολογιστικών συστημάτων

 • Μηχανογράφηση δημοσίου και ιδιωτικού τομέα

 • Πώληση Προϊόντων Πληροφορικής είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Ειδικότερα μπορεί να εργασθεί σε:

 • Επιχειρήσεις, Οργανισμούς, Ινστιτούτα, Ιδρύματα, Υπουργεία, Εκπαιδευτικές Μονάδες, Μονάδες Κατάρτισης κ.λπ. που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες Πληροφορικής
 • Επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα Πληροφορικής
 • Επιχειρήσεις που προωθούν-πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες Πληροφορικής

Στη Β΄ τάξη του ΕΠΑΛ οι μαθητές διδάσκονται τα γενικά μαθήματα του Τομέα

Β΄ΤΑΞΗ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών 

1Θ+3Ε

Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών 

2Θ+2Ε

Βασικά Θέματα Πληροφορικής

3Θ+2Ε

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

1Θ+3Ε

Ανάπτυξη Εφαρμογών Πολυμέσων

1Θ+2Ε

Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων

1Θ+2Ε

ΣΥΝΟΛΟ

 

23

 

Στη Γ΄ τάξη ΕΠΑΛ οι μαθητές διδάσκονται τα μαθήματα της ειδικότητας τους

 

Γ΄ΤΑΞΗ

 

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

Δομημένος Προγραμματισμός *

3Θ + 2Ε

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ *

3Θ +1Ε

Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ

2 Ε

Βάσεις Δεδομένων

1Θ +3 Ε

Στοιχεία Προγραμματισμού σε Γραφικό Περιβάλλον (Visual Programming)

4 Ε

Εφαρμογές Πολυμέσων

4 Ε

ΣΥΝΟΛΟ

23


* Με κόκκινη γραμματοσειρά επισημαίνονται τα Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα Μαθήματα

/

© 2012, ΕΠΑ.Λ. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

template joomla by JoomSpirit